informacje o bezrobociu w Polsce, statystyki, dane, bezrobocie kobiet, problem oraz walka z bezrobociem


Bezrobocie w Polsce

Statystyki i dane. Problem bezrobocia oraz walka z bezrobociem w Polsce

Bezrobocie w Polsce

Czy czeka nas wzrost bezrobocia?

 
 

  Bezrobocie w Polsce stanowi jedne z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych. Według danych uzyskanych w Głównym Urzędzie Statystycznym wynika, iż kwiecień 2007 roku był kolejnym miesiącem w którym zanotowano spadek bezrobocia. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu kwietnia 2007 wynosiła 2103,1 tyś. osób i była stosunkowo dużo niższa, niż przed rokiem.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej umożliwiło polakom szukanie pracy poza granicami. Ciekawość świata oraz wyższe zarobki zachęcają do odwiedzania co róż innych krajów. Na chwile obecną mimo znacznego spadku bezrobocia niestety ciężko jest znaleźć pracownika o wymaganych kwalifikacjach. Polska odnotowuje spadki bezrobocia, wzrastają zarobki jednak nadal nie ma odpowiednich pracowników w specjalistycznych dziedzinach. Stopa bezrobocia w rozbiciu na województwa kształtuje się w następującym stopniu: warmińskomazurskie (21,5%), zachodniopomorskie (19,8%), kujawsko-pomorskie (17,7%), lubuskie (17,5%) i najmniejsza w mazowieckim (11,0%).

Bezrobocie w Polsce na tle Unii Europejskiej niestety nadal kształtuje się dość wysoko. Polska jest krajem o stosunkowo wysokim problemie społecznym i gospodarczym. Niestety większość z nas próbuje swoich sił poza granicami państwa, gdzie tak naprawdę stajemy się tanią siłą roboczą. Tęsknota, poniżanie, obcość narodowa – taką drogę niestety podejmuje wielu z nas.

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Poczytaj również inne ciekawe artykuły na innych naszych stronach:
Tatuaże henną i permanentne. Pierwsza miłość czy jest ostatnią? Morze Bałtyckie charakterystyka pogody.